RĪGAS VALDA AVOTIŅA PAMATSKOLA

flag

ĒDINĀŠANA

Izmaiņas skolēnu ēdināšanā 2023.g.

Labdien!

Informējam, ka Platformā Pusdienlaiks.lv ir uzsākts distances līgumu slēgšanas process jaunajam 2023./2024.mācību gadam. Papildus informējam, ka saskaņā ar Rīgas Domes 23.08.2023. lēmumu Nr.RD-23-2829-lē, kas stājas spēkā 1.09.2023., un, atbilstoši ēdinātāja noslēgtajam iepirkuma līgumam, ir apstiprinātas jaunas ēdināšanas pakalpojuma cenas, ar kurām varat iepazīties, slēdzot distances līgumu.

Ja Jums jau ir ģimenes konts Platformā Pusdienlaiks.lv, tad jāveic distances līguma noslēgšana, atbilstoši šai instrukcijai:

Ja Jums nav izveidots ģimenes konts Platformā Pusdienlaiks.lv, tad jādodas uz https://pusdienlaiks.lv, jāizveido konts, jāpievieno tam izglītojamais un jānoslēdz distances līgums, atbilstoši šai instrukcijai:

Ja Jūsu bērnam ir piešķirtas brīvpusdienas (t.sk. 1.-4.klašu skolēniem), tad Jums pašreiz nav nekas jādara, jo bezmaksas ēdināšana tiks piemērota automātiski.

Visas detalizētās instrukcijas par to, kā pievienot bērnu un noslēgt līgumu ir atrodamas šeit: https://pusdienlaiks.lv/faq/1/25.

Tehnisku problēmu un neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar Pusdienlaiks.lv atbalstu e-pasts: atbalsts@pusdienlaiks.lv.

Jautājumos par distances līguma noteikumiem lūdzam sazināties ar ēdināšanas pakalpojumu sniedzēju SIA "FRISTAR", e-pasts: fristar.pusdienlaiks@inbox.lv.

Ar cieņu,
Rīgas Valda Avotiņa pamatskolas administrācija.

Rīgas Valda Avotiņa pamatskolas direktora p.i. Gunta Maslovska.
Publicēts: 1.09.2023.
Atjaunināts: 1.09.2023.

Izmaiņas skolēnu ēdināšanā 2022.g.

Cienījamie skolēnu vecāki!

Ar 01.10.2020. stājas spēkā Rīgas domes 27.04.2022. lēmums Nr.1462 "Par izglītojamo ēdināšanu", kas nosaka, ka izglītojamo vecākiem ar savu līdzmaksājumu jāpiedalās ēdināšanas pakalpojuma maksas segšanā, ja izglītojamais neatbilst lēmumā noteiktajām sociālajām grupām brīvpusdienu saņemšanai.

Rīgas domes 24.08.2022. saistošajos noteikumos Nr.153 "Kārtība, kādā Rīgas valstspilsētas pašvaldība nodrošina izglītojamo ēdināšanas pakalpojuma līdzfinansējumu", ir noteikts pienākums vecākiem slēgt līdzmaksājuma līgumu ar ēdinātāju un veikt norēķinus bezskaidras naudas veidā, lai tiktu piešķirts pašvaldības līdzfinansējums ēdināšanas izmaksu segšanai.

Līdzmaksājuma līgums ar ēdinātāju nav jāslēdz, ja izglītojamais atbilst Saistošajos noteikumos noteiktajai sociālā statusa grupai, kurai noteikts pilns pašvaldības finansējums (brīvpusdienas).

Rīgas Valda Avotiņa pamatskola ir noslēgusi pakalpojuma līgumu ar ēdinātāju "Fristar". Lai nodrošinātu mūsdienīgu un efektīvu ēdināšanas pakalpojumu līgumu un norēķinu ar izglītojamo vecākiem elektronisku apstrādi, ēdinātāji, sadarbībā ar pakalpojuma izstrādāju, ir izveidojuši platformu "Pusdienlaiks.lv", kur vecākiem tiek piedāvāta vienkāršota līguma noslēgšana, e-maciņa izveide, iespēja sekot saviem maksājumiem, iespēja pieteikt bērna kavējumu gadījumos, kad nav nepieciešams ēdināšanas pakalpojums (līdz iepriekšējās dienas plkst.21.00).

Rosinām izmantot šo iespēju, jo platformas lietošana ir ērta un pārskatāma, līgums tiek uzskatīts par noslēgtu, iemaksājot e-maciņā ēdināšanai paredzētos līdzekļus.

Līguma slēgšana e-platformā "Pusdienlaiks.lv" – distances līgums, videopamācība https://pusdienlaiks.lv.

Citas līguma noslēgšanas iespējas:

Papīra līguma slēgšana un rēķina saņemšana pa pastu var būt maksas pakalpojums saskaņā ar ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja cenrādi. 1.-4.klases skolēni (visi skolēni), 5.-12.klases skolēni, kuri atbilst noteiktajām sociālā statusa grupām brīvpusdienu saņemšanai līguma slēgšana nav nepieciešama, bet lūdzu pievienoties e-platformai "Pusdienlaiks.lv", lai varētu pieteikt kavējumu dienai, kad netiks izmantots ēdināšanas pakalpojums, sekot ēdināšanas pakalpojuma saņemšanai, sekot sava sociālā statusa izmaiņām, ja tādas ir.

Sociālā statusa grupas, kurām noteiktas brīvpusdienas:

Lūgums, ja vecāks neslēdz līgumu un atsakās piedalīties līdzfinansējuma ēdināšanas pakalpojumu maksas segšanā, par to informēt klases audzinātāju.

Informatīvais materiāls (PDF, 4.4MB, 26.09.2022.).

Informatīvais materiāls (PDF, 4.4MB, 26.09.2022.).

Rīgas Valda Avotiņa pamatskolas direktora p.i. Gunta Maslovska.
Publicēts: 26.09.2022.
Atjaunināts: 10.11.2022.

Informācija par ēdināšanu.

Informāciju par izglītojamo ēdināšanas jautājumiem 2022./2023.m.g. atradīsiet šeit >>> (PDF, 140.0KB, 6.09.2022.).

Papildus informācija.

Ēdināšanu nodrošina SIA "FRISTAR".

Pusdienas 1.-9.kl. bez maksas līdz 30.septembrim.

Brokastis, launags – informācija šeit >>> (PDF, 211.0KB, 6.09.2022.).

No 10.10.2022. mainās brokastu un launagu izmaksas. Cena par vienu reizi - 1,00 EUR (ar PVN).

Pamācība par kavējumu pieteikšanu E-klasē ar informāciju par ēdināšanu šeit >>> (PDF, 323.0KB, 8.11.2022.).

Rekvizīti maksājumiem.

Maksājums par nākamo nedēļu jāveic līdz iepriekšējās nedēļas ceturtdienai. Par neapmeklētajām dienām, kas ir savlaicīgi atteiktas (līdz attiecīgās dienas plkst.7:00–7:30) nosūtīt ziņojumu uz tālr. 22847284, tiek veikts pārrēķins, pārceļot samaksu uz nākošo apmaksas periodu.

Nepieciešamā informācija, kas obligāti jānorāda, maksājot ar bankas pārskaitījumu:

Obligāta reģistrācija - uz norādīto numuru nosūtiet ziņu ar šādu saturu: bērna vārds, uzvārds, klases numurs un kas izvēlēts - brokastis, launags, vai brokastis un launags.

Lūgums savlaicīgi brīdināt par bērna neierašanos vai atgriešanos skolā!

Saziņa ar skolas ēdnīcu pa tālr. 22847284.

SIA "FRISTAR" grāmatvede, tālr. 27041430, 22847284 (zvanīt no 8.00-13.00),
Rīgas Valda Avotiņa pamatskolas direktora p.i. Gunta Maslovska.
Publicēts: 6.09.2022.
Atjaunināts: 4.09.2023.

Ēdienkartes.

Rīgas Valda Avotiņa pamatskolas direktora p.i. Gunta Maslovska.
Publicēts: 6.09.2022.
Atjaunināts: 24.05.2023.