Apbalvojumi.Mācību gadu noslēdzot Rīgas Valda Avotiņa pamatskolas – attīstības centra atzinības par labām sekmēm mācību darbā saņēma:

 • 1.(p)a klasē - Elza Maļaucka;

 • 1.(p)b klasē - Laima Krista Lejniece, Toms Meļķis;

 • 1.a klasē - Gabriela Lokmane;

 • 1.b klasē - Ella Ūdre;

 • 2.a klasē - Jānis Zariņš, Žanete Vorobjova;

 • 2.b klasē - Rolands Lokmanis, Emīls Kristers Puriņš, Elīza Zalcmane;

 • 3.a klasē - Artis Feldmanis, Kristiāns Igana, Ralfs Pudāns, Eleonora Estere Zveja;

 • 3.b klasē - Kristians Lāže;

 • 4.a klasē - Gustavs Jugāns, Mareks Ķīsis, Renārs Luste, Sofija Millere, Tīna Rozenberga, Renāts Nazarovs;

 • 5.a klasē - Viesturs Miķelis, Rals Virsis, Ņikita Karziņins;

 • 6.a klasē - Kalniņš Jēkabs, Pormalis Gatis;

 • 7.a klasē - Markuss Adrians Ezītis, Kerija Meškovska, Ralfs Migals, Ermīns Traubergs, Alīna Eihmane;

 • 7.b klasē - Artūrs Ivolga;

 • 8.a klasē - Paula Pikelnere;

 • 9.a klasē - Artis Semjonovs.
Mācību gadu noslēdzot Rīgas Valda Avotiņa pamatskolas – attīstības centra atzinības par centību mācību darbā saņēma:

 • 1.(p)a klasē - Matīss Ginters, Gabriels Markuss Grīnbergs, Evelīna Madara Ziemele;

 • 1.(p)b klasē - Artis Ridženalds Švarcs, Rihards Liepiņš, Olivers Geruļskis;

 • 1.a klasē - Anastāsija Lāce, Laura Kapustina, Santa Pormale, Toms Nešte Siliņš, Elvis Reino Šķēle, Filips Karols Žuraveks;

 • 1.b klasē - Sanita Rozentāle, Alekss Koritko, Daniels Gailītis, Emīls Jāzeps Balodis;

 • 2.a klasē - Ričards Ozols, Matīss Piļāns, Markuss Krustkals, Antons Putniņš, Una Monta Kulago;

 • 2.b klasē - Monta Štikāne, Patrīcija Elizabete Valicka, Staņislavs Vasiļjevs;

 • 3.a klasē - Anna Marija Haritončenko;

 • 3.b klasē - Sintija Āboliņa, Jānis Ilgavizis, Deivids Valainis;

 • 4.a klasē - Artūrs Bugajevs, Emīls Dārziņš, Edvīns Graudiņš, Paula Griba, Markuss Kristiāns Rērihs, Sintija Ciša;

 • 5.a klasē - Daniels Bukovskis;

 • 6.a klasē - Balčūns Raivo Niks, Šēnhofs Kristaps, Rīvītis Kristers, Veršāns Juris;

 • 7.a klasē - Markuss Kristiāns Gunne, Raitis Riters;

 • 7.b klasē - Maksims Astašonoks, Edgars Mārtons Pikša, Alans Priščepovs, Gundars Treijs, Edgars Zeļģis;

 • 8.a klasē - Mārtiņš Vainers, Dainis Donāts Maklers;

 • 9.a klasē - Adriāns Preikšs, Artūrs Brigmanis;

 • 9.b klasē - Lelde Elīna Vandāne, Daniels Magerovs.
2019./2020. mācību gadu noslēdzot īpašs paldies vecākiem:

 • 1.(p)a klasē - Matīsa mammai Klintai Ginterei, Gabriela Markusa mammai Gunitai Rukai- Grīnbergai, Amandas vecākiem Žannai un Viktoram Indrāniem, Elzas mammai Sintijai Maļauckai, Reiņa vecākiem Ievai un Jānim Ozoliņiem;

 • 1.(p)b klasē - Toma audžumātei Baibai Vilcānei, Laimas mammai Agnesei Zaščerinskai, Rolanda vecmāmiņai Ārijai Rutkai, Arta mammai Diānai Švarcei, Artūra mammai Daigai Tumševicai;

 • 1.a klasē - Gabrielas mammai Inesei Lokmanei, Santas mammai Anitai Bolužai, Filipa mamma Madarai Jezerskai un vecmāmiņai Aijai Jezerskai, Toma mammai Ērikai Neštei, Elvja mammai Šķēlei Diānai, Lauras mammai Līgai Žukovskai, Anastāsijas tētim Dudarevam Oļegam;

 • 1.b klasē - Sanitas mammai Irinai Kučerei, Andra mammai Ligitai Banderei, Ellas mammai Alīnai Ūdrei, Marka vecākiem Aigai un Ivaram Krauzēm, Aleksa mammai Signei Koritko, Patrika mammai Zanei Ansonei – Jansonei, Emīla Jāzepa vecākiem Dacei un Jānim Baložiem, Elizabetes Betas mammai Janai Maģei;

 • 2.a klasē - Jāņa vecākiem Inesei Ķempausai un Gatim Zariņam; Matīsa vecmāmiņai Annai Piļānei, Antona vecākiem Ilzei un Eiženam Putniņiem, Ričarda vecākiem Ivetai Ozolai un Raivim Fominam, Unas Montas vecākiem Guntai un Jurijam Kulago;

 • 2.b klasē - Rolanda mammai Inesei Lokmanei, Emīla Kristera vecākiem Ingai un Oskaram Puriņiem, Montas mammai Anitai Vāverei, Patrīcijas Elizabetes mammai Solvitai Valickai;

 • 3.a klasē - Marijai mammai Kristīnai Bogdanovičai, Kristiana mammai Sandrai Kauliņai, Parika mammai Lilijai Kalniņai, Ralfam mammai Marijai Grīnbergai;

 • 3.b klasē - Kristiana mammai Dagnitai Maksimenko, Sintijas vecākiem Ilonai un Normundam Āboliņiem, Deivida mammai Mārītei Varlamovai, Jāņa mammai Laumai Ilgavizei;

 • 4.a klasē - Artūra mammai Guntai Bugajevai, Sintijas mammai Annai Cišai, Emīla mammai Inesei Šulcai, Edvīna mamma Lienei Lecei, Paulas mammai Ivetai Gribai, Gustava mammai Laurai Jugānei, Mareka mammai Lolitai Ķīsei, Renāra mammai Gunitai Lustei, Renāta mammai Dagnijai Japiņai, Tīnas mammai Endijai Rozenbergai;

 • 6.a klasē - Lauras mammai Jutai Kasparei, Jēkaba mammai Aigai Kalniņai, Gata mammai Anitai Bolužai, Kristera mammai Lienei Rīvītei;

 • 6.b klasē - Renāra mammai Līgai Suharenko;

 • 7.a klasē - Ralfa mammai Ditai Migalei;

 • 8.a klasē - Artūra mammai Violetai Brauerei;

 • 9.a klasē - Ralfa mammai Rutai Olehno, Roberta mammai Ievai Rumbai, Adriāna mammai Guntai Preikšai, Edija mammai Evijai Žolnerovičai, Artura mammai Lolitai Tarvidai, Paulas mammai Dainai Ķiecei;

 • 9.b klasē - Artūra Andra mammai Ievai Migliniecei, Daniela vecākiem Lolitai un Aleksandram Mageroviem.


Direktores vietniece Dace Eisaka.

Publicēts: 04.06.2020.