logo

RĪGAS VALDA AVOTIŅA PAMATSKOLA

flag

PIEKĻŪSTAMĪBAS PAZIŅOJUMS.

Rīgas Valda Avotiņa pamatskola Salaspils ielā 14, Rīgā, LV-1057 saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 14.jūlija noteikumiem Nr.445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr.445) apņemas savu tīmekļa vietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz tīmekļa vietni ar domēna vārdu Rvapsac.lv, adrese globālajā tīmeklī: https://rvapsac.lv (turpmāk - Rvapsac.lv).

Rvapsac.lv veikts Vienkāršotais izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās "Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai".

Cik piekļūstama ir šī tīmekļa vietne?

Rvapsac.lv daļēji atbilst noteikumiem Nr.445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr.445.

Tika veikts izvērtējums Rvapsac.lv galvenajai lapai "Rīgas Valda Avotiņa pamatskola" un biežāk lietotajām sadaļas "Par skolu" apakšsadaļām "Ēdināšana", "Kolektīvs", "Uzņemšana". Tika konstatētas neatbilstības noteikumu Nr.445 punktam 22.4 - pamatstruktūras pārbaudē, tastatūras piekļuvē un vizuālajā fokusā, attēlu tekstuālajā alternatīvā.

Rvapsac.lv pēdējo reizi izvērtēta 20.05.2023. Izvērtēšanu veica Rīgas Valda Avotiņa pamatskolas datortīkla administrators Ingus Banis.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: Piekļūstamības izvērtēšanas protokols (PDF, 156.0KB, 20.05.2023.).

Piekļūstamības alternatīvas.

Lai Rvapsac.lv apmeklētājs varētu lietot atbilstoši noteikumu Nr.445 punktam 22.4, ir jāveic uzlabojumi vietnes kodā, kuru interneta pārlūkprogrammas izmanto interpretēšanai. Pašlaik vietnes saturam var piekļūt personālo datoru, planšetdatoru, viedtālruņu interneta pārlūkprogrammās.

Atsauksmēm un saziņai.

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot Rvapsac.lv piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi tuvākajā laikā.

Sūdzību iesniegšana.

Pārraugošajā iestādē atbildīgais ir Rīgas Valda Avotiņa pamatskolas direktora p.i. Gunta Maslovska:

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par Rvapsac.lv satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu.

Šis paziņojums pirmo reizi sagatavots 20.05.2023. un nav atkārtoti pārskatīts.

Šo paziņojumu apstiprināja Rīgas Valda Avotiņa pamatskolas direktora p.i. Gunta Maslovska.

Rīgas Valda Avotiņa pamatskolas direktora p.i. Gunta Maslovska.
Publicēts: 20.05.2023.
Atjaunināts: 24.05.2023.