Pārgājieni – pētīšana un mācīšanās! Hiking – Explore And Learn (HEAL)!

Plānotais finansējuma avots.

Eiropas Savienības fondu programma Erasmus+, pamatdarbība Nr.2 (KA2), skolu apmaiņas partnerību projekts Nr.2020-1-CZ01-KA229-078134_2.

Atslēgvārdi.

Veselīgs dzīves veids, pārgājieni, vēsture, bioloģija, ģeogrāfija.

Projekta partneri.

Zakladni skola Valasske Mezirici, Safarikova 726, okres Vsetin, prispevkova organizace, Čehija, IES Virgen de la Soledad, Spānija.

Paredzamie projekta datumi.

No 01.09.2020 līdz 31.08.2022.

Mērķa grupa.

Pamatskolas izglītojamie (10 - 16 g.), pedagogi, sabiedrība.

Esošās problēmas apraksts.

Mūsdienu pasaulē mācīšana un mācīšanās kopumā ir saistīta ar sēdēšanu klases telpās, kā arī bērnu un jauniešu ārpus skolas dzīve bieži saistīta ar mazkustīgu dzīves veidu. Projekta mērķis ir mainīt to, izstrādājot jaunas inovatīvas mācīšanas metodes, kas saistītas ar iešanu dabā, iešanu pārgājienā. Viena no dabīgākajām un netraumējošākajām fiziskajām aktivitātēm ir iešana! Tāpēc pārgājiens var tikt definēts kā sportiska aktivitāte, bet tas ir arī veids kā mācīties dabā (outdoor learning). Pārgājiena laikā bērniem un jauniešiem ir iespēja apgūt jaunas zināšanas gan bioloģijā un ģeogrāfijā, gan vēsturē. Projekts fokusēsies uz augstāk minētajiem mācību priekšmetiem, tomēr tiks nopietni piestrādāts pie projekta valodas (angļu valoda) apguves un pilnveidošanas, izmantojot CLIL metodi.

Projekta mērķi.

Pirmkārt veicināt bērnu un jauniešu veselību un labklājību, atbalstot attīstīt pamatprasmes un kompetences, mainot bērnu un jauniešu attieksmi pret dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma aizsardzību.

Otrkārt apkopot pozitīvo pieredzi un mācīšanas un mācīšanās jaunās un inovatīvās metodes.

Projektā plānotās aktivitātes.

Pirms-pārgājiena CLIL mācību stundas un sagatavošanās mācību stundas. Pārgājieni ar darba lapām, video uzņemšanu, fotogrāfēšanu, atkritumu savākšana utml. (plānoti divi pārgājieni gadā katrai dalībvalstij, pirmajā gadā fokusējoties uz ģeogrāfiju un bioloģiju, otrajā gadā fokusējoties uz ģeogrāfiju un vēsturi). Pēc-pārgājiena mācību stundas, kur dalībnieki rediģē video, apkopo pārgājiena rezultātus, veido aprakstus, izstrādā uzdevumus un vārdnīcas. Komunikatīvās aktivitātes – vēstuļu un epastu apmaiņa starp projekta dalībniekiem, videokonferences. Skolēnu apmaiņa un līdzdalība partnervalstu skolu organizētajos pasākumos uzņemošajā valstī. Paredzamie rezultāti Mācību stundu plāni un darba lapu bukleti (plānotas 12 mācību stundas bāzētras CLIL, darba lapas CLIL). Materiāls būs izmantojams pedagogiem, kuri lieto vai vēlas lietot CLIL metodi ģeogrāfijā, bioloģijā un vēsturē. Tūrisma gids - tas būs izglītojošs resurss katram un ikvienam, jo īpaši ģimenēm ar bērniem, kuri vēlēsies paaugstināt motivāciju bērniem un jauniešiem doties pārgājienā, radīt gan jautrību gan izglītojošu pārgājienu (Tūrisma gidu plānots piedāvāt Tūrisma un Informācijas centriem, tas tiks piedāvāts kā buklets, kas sastāvēs no īsa tūrisma takas apraksta, kartes un pievienotiem uzdevumiem un uzdevumu atbildēm). Papildus plānots veidot projekta kalendāru, kā arī projekta norises vizuālu atskaiti, lai iepazīstinātu ar projekta norisi un rezultātiem plašāku sabiedrības daļu.

Publicēts: 16.09.2020.