Saskarsme ar skolēnu izaicinošo uzvedību.

Mēs esam Eiropas skolas ar atšķirīgu izcelsmi, mentalitāti un pieredzi, tomēr mēs visi saskaramies ar vienu un to pašu problēmu - kā tikt galā ar izaicinošu uzvedību bērniem ar īpašām vajadzībām skolas dienas laikā. Šis ir uz personālu orientēts projekts.

Kopumā mūsu projekts sniegs ilgstošus ieguvumus skolotājiem un citiem skolas speciālistiem, kuri strādā ar mērķa grupas skolēniem. Mūsu skolām jāiegūst zināšanas šajā konkrētajā jomā. Palielinās skolēnu ar invaliditāti un izaicinošu uzvedību skaits. Mēs centīsimies uzlabot mācību procesu mūsu iestādēs. Šis uzlabojums tiks sasniegts ar aktivitāšu palīdzību, kas ir vērstas uz izaicinošas uzvedības problēmu. Mācību process jāpapildina ar precīzu metodiku un praksi. Uzlabota mūsu skolēnu uzvedība vēl vairāk pozitīvi ietekmēs viņu izglītības attīstību un vispārējo skolas atmosfēru. Svarīga projekta daļa būs personāla atbalsts.

Projekta laikā mēs sagatavosim vairākus seminārus, kā arī citas aktivitātes, kas vērstas uz metodiku un tās ieviešanu, lai risinātu izaicinošo uzvedību.

Ar mūsu projekta ideju un realizāciju mēs droši paaugstināsim mūsu skolas profilu. Projekts kalpos kā motivācijas un veicināšanas līdzeklis mūsu skolotājiem un, visbeidzot, arī mūsu skolēniem.

Tiks pastiprināta starptautiskā sadarbība starp mūsu iestādēm. Mēs veidosim starptautiskās attiecības un attīstības sadarbību. Projektā iesaistītās skolas dalīsies pieredzē un ikdienas problēmu risināšanas veidos. Katra skola sniegs ieguldījumu mūsu starptautiskās apmaiņas laikā, daloties domās, paraugpraksē un zināšanās, lai nodrošinātu mūsu skolotāju un darbinieku turpmāku profesionālo attīstību. Ietekme var parādīties projekta laikā, un pieredze turpināsies arī pēc projekta beigām.

Norāde uz sīkāku informāciju angļu valodā par šo projektu.

Publicēts: 12.01.2021.