Kā tikt galā ar skolēnu izaicinošu uzvedību.

2019./2020. mācību gadā Rīgas Valda Avotiņa pamatskola - attīstības centrs ir iesaistījies ERASMUS+ projektā "Kā tikt galā ar skolēnu izaicinošu uzvedību",
Nr.2019-1-EE01-KA229-051598_2

Projekta īstenošanas laiks: 01.09.2019. - 31.08.2021.

Projekta galvenais mērķis ir paaugstināt pedagogu un atbalsta personāla profesionalitāti, paplašinot kompetences darbā ar bērniem ar uzvedības traucējumiem, balstoties uz empātiju, un savstarpēju cieņu.

Projekta mērķauditorija – skolēni (7-16 gadi), skolotāji, skolas atbalsta personāls, sabiedrība.

Projekta koordinators - Pärnu Päikese Kool (Igaunija), skolotāja Raili Hiiesalu. Projekta partneri: Special Primary School "D-rZlatan Sremec", Skopje (Ziemeļmaķedonijas Republika), Secondary Vocational School for Disabled Students (Slovākija), Rīgas Valda Avotiņa pamatskolas-attīstības centrs.

Projektā plānotās aktivitātes:

  • mobilitāšu organizēšana dalībvalstīs;
  • skolotāju sadarbības prasmju vērošana mācību stundās un pasākumos;
  • tikšanās ar mūzikas terapeiti, ar spēles "Dusmu kontrole" autori un praktisko nodarbību organizēšana mobilitātes laikā Latvijā;
  • partnervalstu izglītības sistēmas un pieredzes darbā ar bērniem ar funkcionāliem traucējumiem iepazīšana;
  • projekta aktivitāšu atspoguļošana skolas mājaslapā, sociālajos tīklos, skolotāju profesionālās kompetences pilnveides kursos un medijos.

Vairāk info: https://cscb.parnupaike.ee

Publicēts: 24.03.2020.