Projekta pieteikums

Atskaite par projektu.

Projekta nosaukums:

"Simts gadu lapas tiek dzītas! - 2"

Projekta mērķis:

 • Skolas zaļās teritorijas saglabāšana un uzturēšana - ilgtspējības nodrošinājums dabai pilsētvidē.

  Projekta uzdevumi:

 • Sadarboties ar arboristiem bīstamo koku zaru apgriešanai;
 • Ar melnzemi bagātināt zālienus;
 • Atjaunināt esošos košumkrūmu stādījumus;
 • Papildināt un sakopt miķelīšu, sniegpulkstenīšu un peoniju stādījumus.

  Projekta īstenošana:

  Projekta laikā (2018.gada marts - 2018. novembris) pieejamā finansējuma ietvaros tika paveikts sekojošais:

 • Skolas teritorijā apzināti tiek stādīti un kopti Latvijai raksturīgi pavasarī un rudenī ziedoši augi, lai ziedēšanu varētu baudīt skolas kolektīvs. Tāpēc tieši pavasarī un rudenī skolas teritorija krāsojas īpaši košās Latvijas krāsās.
 • Zaļās teritorijas kopšanai nav akcijas raksturs, bet gan regulārs darbs, kas ietver pilnu dabas ciklu;
 • Iestrādnes skolas teritorijas sakopšanā kopš 2010. gada;
 • Sekmīga finansējuma apgūšana Jauniešu iniciatīvas projektā "Izglītības iestāžu teritoriju apzaļumošana" 2017./2018. mācību gadā;
 • Atkārtoti aicinājām talkā dārznieci Gunu Sietiņu (pārzina skolas zaļo teritoriju), kura palīdzēja ar padomiem nepieciešamo materiālu sagādē, augu stādīšanā un audzēšanā;
 • Sadarbībā ar arboristiem apzināta priežu nokaltušo zaru bīstamība un tās novēršanas iespējas, apzinātas ābeļu vainagu veidošanas iespējas, izzāģējot zarus, tomēr šī aktivitāte projekta ietvaros netika atbalstīta. Radām citu iespēju šo darbu veikšanai;
 • Tika veikta melnzemes uzvešana un izlīdzināšana teritorijas zālieniem un puķu stādījumiem, kā arī tika veikta to bagātināšana ar minerālmēsliem;
 • Miķelīšu, sniegpulkstenīšu un peoniju stādījumi tika papildināti;
 • Košumkrūmiem tika atjaunots mulčējums;
 • Peoniju krūmi ziedēšanas laikā tika aprīkoti ar balstiem;
 • Darbus skolotāju uzraudzībā veica 1. - 9. klašu skolēni mājturības, dabaszinību, vizuālās mākslas un klašu stundās, kā arī pagarinātās dienas grupas laikā;
 • Par teritorijas sakopšanu un uzturēšanu ikdienā rūpējas gan skolas tehniskais personāls, gan pedagogi un skolēni;
 • Skolas sakoptajā teritorijā labprāt uzturas apkārtnes iedzīvotāji ar bērniem;
 • Atskaite par darbu norisi tiek publiskota www.rvapsac.lv

  Prezentācija "Simts gadu lapas tiek dzītas! – 2"