Rīgas Valda Avotiņa pamatskola – attīstības centrs no 2011. gada marta organizē metodisku un pedagoģisku palīdzību vispārizglītojošo skolu speciālajiem pedagogiem, bet no 2014./2015. mācību gada organizē pieredzes apmaiņas seminārus pedagogiem, kuru skolās ir licencētas   speciālās izglītības 21015611 programma, no 2016./2017. mācību gada arī pedagogiem, kuri strādā ar izglītojamajiem ar valodas traucējumiem.

Rīgas Valda Avotiņa pamatskola- attīstības centra speciālisti un pedagogi sniedz konsultācijas ne tikai pedagogiem, bet arī izglītojamajiem un viņu vecākiem no visas republikas.

Informācija par semināriem tiek ievietota skolas mājas lapā.Konsultācijām pieteikties:

tālr. 26069449

e-pasts annaarbidane@inbox.lvPasākumi skolā

<