Skolas kolektīvs 2016./2017. mācību gadā.

Skolas kolektīvs 2015./2016. mācību gadā.

Skolas kolektīvs 2014./2015. mācību gadā.

Skolas kolektīvs 2013./2014. mācību gadā.

Skolas kolektīvs 2011./2012. mācību gadā.

Skolas kolektīvs 2010./2011. mācību gadā.

Skolas kolektīvs 2009./2010. mācību gadā.

Rīgas Valda Avotiņa pamatskolas – attīstības centra pedagogu kvalitātes pakāpes 2014./15.m.g.

Skolā ir 54 pedagogi;

Pedagogu, kuri ir ieguvuši pakāpes ir 37 = 68%
1. pakāpi 2. pakāpi 3. pakāpi 4. pakāpi
3 = 6% 4 = 7% 26 = 48% 4 = 7%
Pedagogi, kuriem nav pakāpes ir 17 = 32%

Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana:

ar 06.10.2015. rīkojumu Nr. PSVAAC-15-24-rp noteikts šāds komisijas sastāvs:

1. novērtēšanas komisijas priekšsēdētāja - Irīda Jansone;
2. novērtēšanas komisijas priekšsēdētājas vietniece - Gunta Maskovska;
3. komisijas loceklis – Raimonda Zeidmane, atbildīga par mācību darba izvērtēšanu;
4. komisijas sekretāre - lietvedības pārzine Guna Poriete

Ministru kabineta noteikumi Nr. 350

Par komisijas izveidi pedagogu profesionālās darbības kvalitātes izvērtēšanai 2015./2016.mācību gadā. (pielikumā)

Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas komisijas darba grafiks 04.09.2015. – 31.05.2016. (pielikumā)

Pasākumi skolā