2019./2020.mācību gada galvenais uzdevums:

Veicināt pedagogu savstarpējo sadarbību, plānojot kompetenču pieeju un vērtēšanu mācību procesā.

* Galvenie uzdevumi pieņemti 2019.gada 29.augusta pedagoģiskās padomes sēdē Nr.1
<