2017./2018.mācību gada galvenais uzdevums

Nodrošināt metodisku un pedagoģisku palīdzību Rīgas plānošanas reģiona teritorijā esošo izglītības iestāžu pedagogiem, organizēt informatīvi izglītojošus pasākumus sadarbībā ar augstskolām, tai skaitā pedagogu profesionālās pilnveides pasākumus un sniegt mācību pakalpojumus A programmu apguvei.

Pasākumi skolā

<