2018./2019.mācību gada galvenais uzdevums

Plānojot un īstenojot mācību procesu, pilnveidot pedagogu sadarbību un individuālo darbu ar izglītojamajiem, jēgpilni realizēt kompetenču pieeju.

<