• Dabaszinību mēneša norise skolā -Vides ietekme uz veselību,06.05.2019. (.pdf, 0.8MB )

  Pielikums Nr.1 - Sienas avīzes, 20.02.2019 (.pptx, 4.4MB )

  Pielikums Nr.2 - Fizikālie apstākļi skolā (9.klašu pētījums), 05.02.2019. - 19.02.2019. (.pptx, 4.1MB )

  Pielikums Nr.3 - Noslēguma pasākums sākumskolas klasēm "Klausies, vēro, dari pats!", 20.02.2019 (.docx, 0.04MB )

  Pielikums Nr.3 - Noslēguma pasākums sākumskolas klasēm "Klausies, vēro, dari pats!", 20.02.2019 (.pptm, 1.1MB )

  Pielikums Nr.4 - "Gudrs un vēl gudrāks 1. kārta" (konkurss 6. – 8.klasēm), 26.02.2019 (.pptm, 0.7MB )

  Pielikums Nr.4 - "Gudrs un vēl gudrāks 2. kārta" (konkurss 6. – 8.klasēm), 26.02.2019 (.pptm, 0.65MB )

  Pielikums Nr.4 - "Gudrs un vēl gudrāks 3. kārta" (konkurss 6. – 8.klasēm), 26.02.2019 (.pptm, 0.71MB )

  Pielikums Nr.4 - "Gudrs un vēl gudrāks 4. kārta" (konkurss 6. – 8.klasēm), 26.02.2019 (.pptm, 0.9MB )

  Pielikums Nr.5 - "Gudrs un vēl gudrāks" (punktu apkopojums) (.xlsx 0,01MB)

  Pielikums Nr.6 - "Gudrs un vēl gudrāks" (Atzinība) (.docx 0,01MB)

  Pielikums Nr.6 - "Gudrs un vēl gudrāks" (Diploms) (.docx 0,01MB)

 • Pasakas, valoda un mūzika,10.04.2019. (.pdf, 3MB )

 • Saskaitīšanas un reizināšanas darbību apguve, 22.03.2019 (.pdf, 0.6MB )

 • Karjeras plānošana, 18.03.2019 (.pdf, 0.6MB )

 • Pasakas un mūzika, 14.03.2019 (.pdf, 0.6MB )

 • Novembris - Patriotu mēnesis, 13.03.2019 (.pdf, 1.7MB )

  Novembris - Patriotu mēnesis, pielikums Nr 3.2, 13.03.2019 (.pptx, 3.7MB )

  Novembris - Patriotu mēnesis, pielikums Nr 3.6, 13.03.2019 (.pptx, 4.7MB )

 • Melnkalne un Albanija – Dienvideiropas valstis 2018(.pdf, 2.4MB )

 • Problēmsituāciju risināšana 2018(.pdf, 407 KB)

 • HOMONĪMIJA 2017(.pdf, 316 KB)

 • Pasaules Lielākā mācību stunda 2017 (dabas zinības)(.pdf, 346 KB)

 • Pārbaudes darbi matemātikā un informātikā(2017) (.pdf, 1,05 MB)

 • Pārbaudes darbi vēsturē un socialajās zinībās(2017) (.pdf, 555 KB)

 • Pārbaudes darbu krājums vizuālajā mākslā un mājturībā un tehnoloģijās(2017)(.pdf, 805 KB)

 • Intensīvās lasīšanas metodika(2017)(.pdf, 1.4 MB)

 • Latviešu valodas pārbaudes darbi(2017)(.pdf, 7.31MB)

 • Atgādņu krājums pamatskolai(2016)(.pdf, 5.52MB)

 • Pasaules lielākā mācību stunda sociālajās zinībās (2016)(.pdf, 426KB)

 • Pasaules lielākā mācību stunda literatūrā (2016)(.pdf, 21.3 KB)

 • Prezentāciju pārveidošana multividē (2016) (.pdf, 4 MB)

 • Krāšņie pīlādžu ķekari (2016)(.pdf, 9.1MB)

 • Atgādņu krājums sākumskolai (.pdf, 9.4MB)

 • Lasīšanas pilnveides vingrinājumi (.pdf, 937KB)

 • Novērošanas veidlapa (.pdf, 95KB)

 • Pasaules lielākā mācību stunda literatūrā (.pdf, 250KB))

 • Pasaules lielākā mācību stunda dabas zinībās (.pdf, 210KB)

 • Elektroniskās grāmatiņas izveide ar saitēm (.pdf, 1,9MB)

 • <