Darba plāns 2017./2018. mācību gadam. (.pdf)

2017./2018.mācību gada galvenais uzdevums

Nodrošināt metodisku un pedagoģisku palīdzību Rīgas plānošanas reģiona teritorijā esošo izglītības iestāžu pedagogiem, organizēt informatīvi izglītojošus pasākumus sadarbībā ar augstskolām, tai skaitā pedagogu profesionālās pilnveides pasākumus un sniegt mācību pakalpojumus A programmu apguvei.

Kas ir karjera?

KARJERA ir cilvēka mērķtiecīga darbība savu kompetenču pilnveidei un izpausmei mūža garumā.

KARJERAS IZGLĪTĪBA ir veids kā palīdzēt izglītojamajiem attīstīt savas zināšanas, izpratni un prasmes, kas nepieciešamas , lai pieņemtu apzinātus lēmumus, lai plānotu un mērķtiecīgi veidotu savas karjeras izaugsmi.

SKOLAS KARJERAS IZGLĪTĪBAS DARBA PADOME 2016./2017. māc.g.

 • D.EISAKA – direktores vietniece audzināšanas darbā

 • A.ARBIDĀNE – izglītības metodiķe, karjeras darba organizatore

 • I.KRIŠKOVSKA – psihologs

 • S. BĒRZIŅA – klašu audzinātāju metodiskās apvienības vadītāja, 9.klases audzinātāja

 • D.MILLERE – 9.klases audzinātāja


 • 2014/15.mācību gadā diplomu par pamatskolas izglītību saņēma 26 izglītojamie. Mācības turpina 24 skolas absolventi.

 • Profesionālās izglītības kompetences centrs „Rīgas tehniskā koledža” – 4
 • Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums” – 6
 • Rīgas Amatniecības vidusskola - 2
 • Profesionālās izglītības kompetences centrs „Rīgas Valsts tehnikums” – 2
 • Tālmācības vidusskola „Rīgas komercskola” -1
 • Rīgas Stila un modes profesionālā vidusskola – 2
 • Rīgas vakara ģimnāzija – 1
 • Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledža -1
 • Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Bulduru Dārzkopības vidusskola” -1
 • Profesionālās izglītības kompetences centrs „Kandavas Valsts lauksaimniecības tehnikums” -1
 • Rīgas 3.arodskola - 2
 • Rīgas Tālmācības vidusskola -1
 • Pasākumi skolā

  <