Aktualitātes


Mācību semestra noslēgums 1. - 4. klasēs 20.12.2016.


Mācību semestra noslēgums 5. - 7. klasēs 20.12.2016.


Mācību semestra noslēgums 8. - 9. klasēs 20.12.2016.


Ziemassvētku labdarības tirdziņš


Labākie skolēni tiekas uz tasi tējas ar skolas direktori

Mūsu sasniegumi

Šogad mūsu skolas skolnieki ar labiem panākumiem ir piedalījušies Rīgas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursā, labdarības akcijā "Ziemas sapnis". Tajā bija jāveido Ziemassvētku dekoratīvas egles un jāzīmē dažādi dzīvnieki ziemā.

Šajā konkursā atzinības ir ieguvuši Anda Juškāne, Ralfs Migals, Raitis Ritters, Liene Antonova, Lina Sinkevičiute, Elvīra Verečinska, Otto Bulats, Aivis Rozenbergs, Samanta Siliņa, Elizabete Veide, Ksenija Knodze.

Pateicības par skolēnu sagatavošanu šim konkursam saņēma Dace Eisaka, Gulnara Skutele un Līga Jukša.

UNESCO akcija noslēgusies

2016.gada 7. decembrī Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijā noslēdzās starptautiskā izglītības akcija "Pasaules lielākā mācību stunda." Šajā akcijā piedalījās 45 Latvijas izglītības un kultūras iestādes, sagatavojot 93 nodarbību plānus un iesaistot gandrīz 3000 jauniešus ANO Ilgtspējīgu attīstības mērķu izzināšanā.

Pasākumu apmeklēja arī mūsu skolas skolotāji- Vita Bladiko un Uldis Veihmanis. Skolotāji iepazinās ar citu Latvijas skolu pedagogu izstrādātajiem mācību stundu materiāliem, dalījās pieredzē gan svinīgajā pasākumā, gan neformālās sarunās pie kafijas tases.

Līdzjutēju lomā

Pateicoties Latvijas Florbola savienības atbalstam, mūsu skolas 30 aktīvākie sporta entuziasti varēja apmeklēt Pasaules čempionāta spēles florbolā Arēnā Rīga.


Kursi pedagogiem

2.decembrī aizsākās pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kurss "Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide darbā ar izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem.Iekļaujošās izglītības veicināšana valstī" Skaistkalnes vidusskolas pedagogiem.

Pirmā kursu diena bija veltīta latviešu valodas apguvei sākumskolā. Skolotāji vēroja latvieši valodas stundas, analizēja tās, noklausījās sk.Nececkas lekciju "Praktiskās korekcijas darbs latviešu valodas stundās sākumskolā izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem", pārrunāja atbalsta pasākuma veidus latviešu valodas stundās.

7.decembrī 18 stundu kursu programmu sāka apgūt Ropažu vidusskolas pedagogi. Kursu pirmajā dienā pedagogi vēroja latviešu valodas stundas pie pašiem mazākajiem - 1.(P) klases skolēniem, kā arī angļu valodas stundu 5.b, kur varēja vērot ne tikai bērnu darbību, bet arī speciālā pedagoga sadarbību ar bērniem un skolotāju, kas ir jauna prasme mūsu skolā. šoreiz kursantiem ir arī mājas darbs - izveidot kādam no saviem audzēkņiem individuālo atbalsta pasākumu plānu.


Skolotāji mācās

Skolotāja Mārča Galiņa vadībā 22. un 29. novembrī skolotāji apguva prasmes pārliecinošas elektroniskas prezentācijas izveidē - no vienkāršas slaidrādes izveides līdz grafikas, video un audio pievienošanai, lai iegūtu bagātīgi noformētas multivides prezentācijas.


Viesi mūsu skolā

29. novembrī dažādās Rīgas skolās pieredzes apmaiņas semināros piedalījās pedagogi no Ventspils. Mūsu skolā viesojās Ventspils 2. pamatskolas pedagogi, kuriem bija iespēja vērot skolotāju un speciālā pedagoga sadarbību mācību stundās, iepazīties ar iespējām attīstīt savas prasmes un iemaņas ārpusklases nodarbībās.

Atsauksme

Labdien!

Jums raksta Ventspils 2.pamatskolas direktore Sintija Birziņa.

Vakar man un manai kolēģei bija dota lieliska iespēja iepazīties ar Jūsu skolas darbu.

Guvām lielisku ieskatu un atziņas kā jūs organizējat darbu skolā un attīstības centra metodisko piedāvājumu.

Gribu izteikt lielu pateicību par sirsnīgo uzņemšanu un veltīto laiku sarunām ar mums.

Izbaudījām skolas mierīgo atmosfēru un balti sniegoto dienu aiz skolas loga.

Lai veiksmīga darba diena! Uz tikšanos Ventspilī!

Ar cieņu,

Sintija Birziņa


Mēs piedalāmies konkursos

Rīgas 5.internātpamatskolas-attīstības centra rīkotajā vizuāli plastiskās mākslas konkursā "Avīzes otrā elpa, gaidot Latvijas 100-gadi" mūsu skolas skolēni Kitija Leperte(2.kl.), Sintija Minčonoka(2.kl.), Laura Jubale(3.kl.)un Viktorija Bondareva(3.kl.) ieguva atzinības rakstus! Apsveicam ar sasniegumiem!

Konkursi
Konkursi

SACENSĪBAS FLORBOLĀ

Sacensības florbolā starp Rīgas 4.speciālās internātpamatskolas, Rīgas 5.speciālās internātpamatskolas - attīstības centra un Rīgas Valda Avotiņa pamatskolas - attīstības centra komandām nu jau var saukt par tradicionālām.Starp komandām norisinājās spraiga cīņa laukumā. Par uzvarētājiem kļuva mūsējie, Malači!


Pasaules lielākā mācību stunda

Arī šogad mūsu skolotāji piedalījās starptautiskajā izglītības akcijā "Pasaules lielākā mācību stunda" Latvijā. Skolotāji - Vita Bladiko un Uldis Veihmanis - ir aicināti piedalīties Pasaules lielākās mācību stundas noslēguma pasākumā 7. decembrī Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijā.

17. novembris - Latvijas Republikas 98. gadadienas svinības skolā!


Konkurss "Vai pazīsti Latviju?"

Valsts svētku nedēļā 6.-7. klases skolēni piedalījās konkursā "Vai pazīsti Latviju".

Dažādo uzdevumu rezultātus apkopoja 9. klases skolēnu izveidotā žūrija.

Šoreiz viszinošākie izrādījās 7.b klases skolēni.


Vecāku diena

Spēkavīru konkurss

Novembra pirmajās dienās visi klašu kolektīvi piedalījās spēka, veiklības un ātruma sacensībās "Mazais Lāčplēsis". Šodien - Lāčplēša dienas rītā uzzinājām uzvarētājus. Spēcīgākie, ātrākie un veiklākie ir 1.a, 5.b un 7.b skolēni.


Sarkanbaltsarkano lentīšu locīšana

Mūsu skolēni piedalījās sarkanbaltsarkano lentīšu locīšanas pasākumā Kara muzejā. Lāčplēša dienu gaidot, Latvijas Kara muzejs aicināja skolēnus veidot sarkanbaltsarkanās lentītes, kas norāda uz 1919. gada 11. novembri, kad tika izcīnīta izšķirošā uzvara pār Bermonta karaspēku. Lentītes novembrī nēsājamas ar stūriem uz augšu, veidojot burtu “V”, kas simbolizē uzvaru!


Skolēni apmeklē Brīvības pieminekli

Brīvības piemineklis tika uzcelts par tautas saziedotajiem līdzekļiem 1935. gada 18. novembrī. Tā augstums ir 42 m. Rīdzinieki un pilsētas viesi pieminekli ikdienā redz no ārpuses, bet retais to redzējis no iekšpuses. Mūsu skolas 4.B klases skolēniem bija fantastiska iespēja ielūkoties Brīvības pieminekļa iekšienē!


Erasmus+ starptautiskās sadarbības pasākums

No 2016.gada 24. – 27.oktobrim Sofijā, Bulgārijā, Rīgas Valda Avotiņa pamatskolas - attīstības centra sociālais pedagogs Signei Zeidakai piedalījās Erasmus+ starptautiskās sadarbības pasākumā – kontaktseminārā “Interactive methods in theintroduction of educational inclusion in mainstream schools and kindergartens”. Seminārā piedalījās 32 dalībnieki no 12 valstīm. Latvijas pārstāvi izvēlējās Valsts izglītības attīstības aģentūra konkursa kārtībā.

Mācību laikā dalībnieki teorētiski iepazinās un praktiski izmēģināja, kā drāmas metodes var izmantot darbā ar bērniem ar īpašām vajadzībām.


NORDPLUS HORIZANTAL PROJEKTS NOSLĒDZIES

SETT (Scandinavian Educational Tehnoligy Transformation) ir lielākā izstāde – konference izglītības darbiniekiem Skandināvijā. Šeit savā pieredzē dalās pedagogi, kuri savā darbā izmanto jaunās tehnoloģijas un darba metodes virtuālajā mācību vidē.

Projekta Nordplus Horizontal „Interaktīvās grāmatas bērniem” ietvaros ,Rīgas Valda Avotiņa pamatskolas – attīstības centra metodiķe J. Āboltiņa apmeklēja SETT izstādi Malmē, Zviedrijā un dalījās pieredzē par Goldworm programmas lietošanu skolā, apmeklēja lekcijas.

Mūsu skolas skolēni projekta laikā rakstīja savas pasakas un stāstus, ilustrēja tos, vecāko klašu skolēni tās veidoja Goldworm platformā. Skolēniem radās priekšlikumi par uzlabojumiem , lai būtu vieglāk strādāt. Šos priekšlikumus uzklausīja projekta koordinatore un Locatify kompānijas izveidotāja Steinunn Anna Gunnlaugsdottir un atzina dažus priekšlikumus par noderīgiem .


Mācās skolotāji

Šī mācību gada laikā skolas pedagogi mācīsies pilnveidot savas prasmes pārliecinoši uzstāties auditorijas priekšā , vadīt prezentācijas, panākt vislabākos risinājumus jebkurā situācijā.

Mācīšanās procesu atbalstīs Rīgas Izglītības un Informatīvi metodiskais centrs projekta "Atbalsts skolas stratēģisko mērķu sasniegšanai" ietvaros.

25. oktobrī mācīšanās process aizsākās ar psiholoģes Ainas Poišas lekciju "Uzstāšanās knifiņi".


Seminārs speciālajiem pedagogiem

19. oktobrī skolā profesionālās pilnveides seminārā pulcējās 46 Rīgas vispārizglītojošo skolu speciālie pedagogi.

Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Atbalsta nodaļas speciāliste- eksperte Vita Ukase iepazīstināja ar aktualitātēm speciālā pedagoga darba organizācijā, bet Tiesībsarga biroja Bērnu tiesību nodaļas juriste Laila Henzele izsacīja Tiesībsarga biroja redzējumu par speciālā pedagoga lomu skolā, par sadarbību ar vecākiem un citām institūcijām.

Semināra turpinājumā psiholoģe, mākslas terapeite Inese Skukovska iepazīstināja ar drāmas terapiju kā atbalsta punktu audzēkņiem ar funkcionāliem traucējumiem.


Sadarbība ar UNESCO

"Profesiju sīrups"

Pļavnieku pamatskolā Karjeras nedēļas 2016 ietvaros norisinājās pasākums „Profesiju sīrups”, kurā dažādas profesijas prezentēja 4.klašu komandas. Mūsu skolas komanda „Autoprieks” turējās braši un ieguva drosmīgākās komandas titulu. Paldies skolotājām R.Vjaterei un L.Ašmanei par komandas sagatavošanu pasākumam.


Foto izstāde "Kas ir laiks?"

13. oktobra pēcpusdienā skolas zālē notika Rīgas speciālo skolu un vispārējās izglītības iestāžu, kurās tiek realizētas speciālās izglītības programmas, audzēkņu foto izstādes – konkursa “Kā rit laiks?” noslēguma pēcpusdiena. Uz to ieradās fotogrāfiju autori, viņu pedagogi un vecāki.Atzinības rakstus par piedalīšanos saņēma visi konkursa dalībnieki, bet diplomus un balvas – trīs pirmo vietu ieguvēji katrā vecuma grupā.

Noslēguma pasākumā dalībnieki sociālās pedagoģes Signes Zeidakasvadībā veidoja interaktīvās gleznas un ar interesi klausījās metodiķes Jolantas Āboltiņas stāstījumu par fotoaparātiem un fotografēšanu pirms daudziem gadiem.

Izstādē varēja vērot arī mūsu skolas skolotāju uzņemtās fotogrāfijas, kas dažādos veidos parādīja laika ritējumu.

Konkursa dalībnieki atzina, ka konkurss bijis interesants un arī nākamgad viņi tajā piedalītos. Skanot grupas Līvi izpildītajai Laika dziesmiņai, pasākuma dalībnieki atvadījās ar vārdiem: “Uz redzēšanos nākamajā gadā, nākamajā konkursā!”


Rudentiņš - bagāts vīrs.

No 4.-7. oktobrim 4. a klasē tika rīkota izstāde "Rudentiņš- bagāts vīrs". Tajā aktīvi piedalījās visi skolēni. Izstādē varēja iepazīties ar ežu ģimeni, Lielo peli, meža rudens veltēm. Redzēt kārdinošo plombīra saldējumu un apskatīt daudzus citus darbus. izstāde "Rudentiņš - bagāts vīrs" ir kļuvusi par tradīciju klasē. Šogad tā tika rīkota jau piekto gadu.


Karjeras nedēļa 2016

Jau piekto gadu visā Latvijā organizē Karjeras nedēļas.

Šīs aktivitātes mērķis – paplašināt skolēnu redzesloku, iegūt priekšstatus par nākotnes iespējām, apzināties, ka veiksmīgas karjeras pamatā ir zināšanas, prasmes un iemaņas.

Karjeras nedēļa 2016
Karjeras nedēļa 2016

Seminārs turpinās.

5. oktobrī skolotāji psihiatra Jāņa Buša vadībā izzināja ņirgāšanās fenomenu skolā. Iepazinās ar Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) un nozares speciālistu sagatavoto mācību materiālu un filmām “Katrīna” un “Roberts”, kurās uzskatāmā un skolēniem saprotamā veidā skaidroti jautājumi, kas saistīti ar ņirgāšanos skolā un interneta vidē.

Mācību filmas, kuras pieejamas SPKC youtube.com kontā, adresētas ne tikai skolēniem, bet arī skolotājiem un vecākiem, mudinot atpazīt ņirgāšanos, pievērst tai pastiprinātu uzmanību un aktīvi iesaistīties situāciju risināšanā.

Seminārs turpinās.
Seminārs turpinās.

Skolotāju diena.

Paldies 9. klašu skolēniem par jauko dienu!


Pasaules lielākā mācību stunda.

Mūsu skolotāji piedalās UNESCO starptautiskajā izglītības akcijā Pasaules lielākā mācību stunda.

Šoreiz rādīja savas stundas Vita Bladiko un Uldis Veihmanis.

Vita Bladiko vadīja sociālo zinību stundu par veselības nozīmi katra cilvēka dzīvē.Bet Uldis Veihmanis vadīs latviešu valodas stundu Lībiešu valodas pēdas latviešu valodā.


Seminārs.

Š.g. 29. septembrī skolotāji piedalījās seminarā par profesionālo izdegšanu un tās profilaksi, un par pozitīvas skolēnu savstarpējo attiecību veidošanas nozīmi psihoemocionālās labklājības veicināšanai un ņirgāšanās profilaksei skolā.

Seminārs.
Seminārs.

Skatuves runas konkurss.

,,.. no grāmatām nāk laukā dzejas…”- teicis dzejnieks K.Skujenieks, šā gada un šā mēneša tā saucamais ,, apaļais” jubilārs (80).

Mēs aktīvi piedalījāmies septembra- Dzejas mēneša- norisēs četru nedēļu garumā: iepazināmies ar dažādu autoru dzeju, izvēlējāmies viena literāta daiļradi un izveidojām dzejas izlasi, iemācījāmies dzejoli un klasē sarīkojām pirmo konkursu, izvirzījām labāko runātāju uz Skatuves runas konkursu ,,Dzejas dienas-2016”, kas notika kā noslēguma pasākums 27. septembrī skolas aktu zālē un kur šogad vienlaicīgi piedalījās 1.-9.klašu skolēni, tādējādi ar interesi klausīdamies cits cita sniegumu.

Par šā gada izteiksmīgākajiem runātājiem tika atzīti 10 no 33 skolēniem: Ilmārs Šmits (1.p/ a kl.), M.Ķīsis un R.Luste (1.a kl.),L.Ījaba un I.Renmane (4.a kl.), A.Ivolga (4.b kl.),G.Riekstiņš (5.b kl.), M.Mišins (6.b kl.), D.Šteinbergs (7.a kl.), T.Konradi (9.a kl.). Mēģinājām arī iejusties dzejnieku lomā un paši sacerēt savus dzejoļus. Izdevās jauki, savus radošos darbus izlikām izstādē, bet pēc tam tie tiks pievienoti jau iepriekšējos gados iesāktajai skolēnu radošo sacerējumu grāmatai kā šā gada Dzejas dienu raža.

Paldies visiem dzejas mīļotājiem, kas darbojās un piedalījās no visas sirds un dvēseles!


Skolas darba plāns 2016./2017. mācību gadam

Seminārs rudenīgās noskaņās.

Rudenīgā pēcpusdienā, šī gada 22.septembrī Rīgas Interešu izglītības metodiskajā centrā notika seminārs "Rīgas Interešu izglītības vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas programmu skolotājiem". Šajā seminārā dalījos pieredzē ar Rīgas pilsētas skolotājiem, stāstot par Rēzeknes desmito starptautisko mākslinieku plenēru "Domas lidojums", kurā piedalījos kā plenēra dalībniece. Šādā plenērā ir brīnišķīgi papildināt savas profesionālās prasmes un zināšanas glezniecībā, lai vēlāk tās nodotu audzēkņiem un kolēģiem.

Rīgas Valda Avotiņa attīstības centra vizuālās mākslas skolotāja
Mg.art. Līga Jukša

Atbalstām kolēģus novados.

Šī gada 21. septembrī mūsu skolas metodiķe un speciālais pedagogs mg. paed. Jolanta Āboltiņa dalījās pieredzē par atbalsta sistēmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem un mācīšanās grūtībām Ropažu vidusskolā.

Apgūstam jaunas prasmes.

Nordplus Horizontal projekta "Interaktīvās grāmatas bērniem" ietvaros skolēni apgūst Locatify izstrādāto Goldworm platformu grāmatu veidošanai. Programma ļauj viegli un interaktīvi veidot pašiem savas grāmatas.

Olimpiskā diena.

Šī gada 23. septembrī mūsu skolā notika Olimpiskā sporta diena "Padod bumbu".

Galvenais šīs dienas ieguvums bija prasme dalīties komandās, atbalstīt un palīdzēt komandas biedram.


Sporta svētki stadionā.

Šī gada 15. septembrī mūsu skolas 5.-9. klašu meiteņu un zēnu komandas piedalījās reģionālā sporta centra “Ķengarags” BJC “Daugmale” sporta svētkos.

Zēni izcīnīja 1. vietu kopvērtējumā, bet meitenes 2. vietu kopvērtējumā.

Individuāli par čempionu kļuva Aleksandrs Alfjorovs, 2. vietu ieguva Krists Kalniņš, 3. vietu meitenēm ieguva Samanta Siliņa.

Sporta svētki stadionā.
Sporta svētki stadionā.
Sporta svētki stadionā.
Sporta svētki stadionā.
Sporta svētki stadionā.

Starptautiska pieredzes apmaiņa. Iekļaujošā izglītība.

Biedrība European Educational Circle,Erasmus KA2 projekta ietvaros, sadarbojoties ar dažādām Eiropas izglītības iestādēm, organizē seminārus pedagogiem par iekļaujošo izglītību.

13. septembrī skolas metodiķe un speciālais pedagogs mg. paed. Jolanta Āboltiņa vadīja lekciju 37 Eiropas skolu pedagogiem par tēmu “Atbalsta sistēma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem”.

14. septembrī 26 pedagogi no Polijas, Rumānijas, Francijas, Itālijas, Portugāles, Grieķijas, apmeklēja skolu. Tikšanās mērķis bija iekļaujošās izglītības veicināšana valstī, tās pozitīvie un negatīvie aspekti. Tikšanos un diskusijas vadīja skolas direktore Irīda Jansone.

Starptautiska pieredzes apmaiņa. Iekļaujošā izglītība.
Starptautiska pieredzes apmaiņa. Iekļaujošā izglītība.
Starptautiska pieredzes apmaiņa. Iekļaujošā izglītība.
Starptautiska pieredzes apmaiņa. Iekļaujošā izglītība.
Starptautiska pieredzes apmaiņa. Iekļaujošā izglītība.
Starptautiska pieredzes apmaiņa. Iekļaujošā izglītība.
Starptautiska pieredzes apmaiņa. Iekļaujošā izglītība.

Tēva diena mūsu skolā

Tēva dienas izcelsmes valsts ir ASV, kur pirmo Tēva dienu svinēja 1910.gada 19.jūnijā Vašingtonā. Tēva dienas iniciatore ir Sonora Smārta Doda.

Eiropa oficiāli šo dienu svin pavisam nesen. Mūsu kaimiņi lietuvieši Tēva dienu svin 6.jūnijā, Igaunijā - 14.novembrī. Visvairāk pasaulē šo dienu svin jūnija trešajā svētdienā.

Latvijā Tēva dienu svin tikai neilgu laiku, tomēr ar katru gadu tā iegūst aizvien lielāku popularitāti. Šī diena ļauj iepriecināt tēti ar jaukām dāvanām un stiprināt tēva un bērnu saites.

Tēva diena
Tēva diena
Tēva diena

2016. gada Zinību diena.

Ar krāsainām asterēm un gladiolām un satraukumu pirmklasnieku un viņu vecāku acīs skolā ienāca 1.septembra rīts. Svinīgajā līnijā, kas šogad notika labiekārtotajā skolas iekšpagalmā, pulcējās skolēni, vecāki un skolotāji. Apsveikuma vārdus teica skolas direktore I. Jansone un vecāku pārstāvis. 9.klašu skolēni sveica pirmklasniekus, lasīja vēlējumus, kuri kopā ar baloniem tika palaisti gaisā. Svinīgi iezvanot jaunā mācību gada sākumu, skolēni devās uz pirmo stundu.

Vecākiem šajā laikā bija iespēja tikties ar skolas administrāciju un atbalsta personālu, lai runātu par sadarbības iespējām.

Izturību, pacietību un veiksmīgu sadarbību jaunajā mācību gadā!

1.sept
1.sept
1.sept
1.sept
1.sept
1.sept

ThingsGuideIndian Education BlogThingsGuide