Aktualitātes.


KURSI PEDAGOGIEM


Rīgas Valda Avotiņa pamatskolā turpinās vispārizglītojošo skolu pedagogu kompetenču pilnveides kursi.

Oktobrī kursus apmeklēja 46 pedagogi no 32 mācību iestādēm. Kursanti klausījās lekcijas, dalījās pieredzē, meklēja risinājumus problēmsituācijām, vēroja un analizēja stundas. Paldies pedagogiem A.Ancānei, U.Veihmanim, I.Antonovai, I.Miļevskai, L.Jukšai, A.Bicānam, R.Bogdanovai, I.Zaharovai,A. Pormalei, I.Kalniņai, E.Carei-Bobinskai un J.Dzintarai, psihologam I.Damrozei-Zommerei, ārstei- psihiatrei I.Pelnei- Bērziņai par iespēju dalīties pieredzē ar kolēģiem no citām skolām.

Gunta Maslovska, direktores vietniece.

Publicēts : 18.10.2018.

<

Ghetto futbola sacensības


Mūsu skolas 3 komandas piedalījās Rīgas sanatorijas internātpamatskolas rīkotajās sacensībās telpu futbolā, kas notika 16. oktobrī.

Jaunākajā grupā līdz 15. gadu vecuma dalībniekiem, 6 komandu konkurencē izcīnījām 1. un 2. vietu.

Vecākajā grupā, 16. gadi un vecāki, 5 komandu konkurencē ieguvām 3. vietu

Sporta skolotājs Aigars Bicāns

Publicēts : 17.10.2018.

Kinoteātris "Kino Bize".


11. oktobrī pie mums ar Eiropas un Latvijas mākslinieku veidotām multfilmām un radošo darbnīcu, kurā gatavojām sapņu ķērājus, viesojās kinoteātris "Kino Bize".

5. un 6. klašu skolēni noskatījās multfilmas, kuru varoņi nerunā nevienā pasaules valodā, bet saprast varēja visu!

Mūsu sapņus turpmāk sargās krāšņie pašdarinātie sapņu ķērāji.

Direktores vietniece Dace Eisaka

Publicēts : 16.10.2018.

Koncertizstāde "Mana tautasdziesma".


11. oktobrī uz Arņa Medņa multimediālu koncertizrādi "Mana tautasdziesma" Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē devās 7. un 4. klašu skolēni.

Paldies mākslinieku kolektīvam!

Direktores vietniece Dace Eisaka

Publicēts : 15.10.2018.

Izstāde “Latvija: Tauta. Zeme. Valsts.”


Projekta “Latvijas Skolas soma” ietvaros skolā viesojas Latvijas Nacionālais vēsturesmuzejs ar ceļojošo izstādi “Latvija: Tauta. Zeme. Valsts.”, ko steidz apskatīt skolēni unskolotāji.

Paldies muzeja darbiniekiem, kas nelielā somā spēj ievietot tik lielu izstādi!

Direktores vietniece Dace Eisaka

Publicēts : 03.10.2018.

Bagātā Latvijā bagāti ļaudis.


"Bagātā Latvijā bagāti ļaudis!" - tā var teikt par Miķeļdienas gadatirgu "Ražots Latvijā".

Rudens veltes un kulinārie šedevri priecēja gan acis, gan vēderus! Priecājās gan pārdevēji, gan pircēji.

Paldies vecākiem, kas atbalstīja savus bērnus, palīdzot sagatavot tirdzniecībai paredzēto "preci" un visiem tirgus apmeklētājiem!

Direktores vietniece Dace Eisaka

Publicēts : 01.10.2018.

KURSI PEDAGOGIEM.


Rīgas pilsētas un Rīgas plānošanas reģiona pedagogiem ir iespēja apmeklēt pedagogu profesionālās pilnveides astoņu stundu kursus (valsts budžeta finansējums).

Rīgas Valda Avotiņa pamatskolā - attīstības centrā ir izstrādātas divas programmas, lai palīdzētu vispārizglītojošo skolu pedagogiem paaugstināt nepieciešamās zināšanas un profesionālo kompetenci darbam ar izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem.

26. un 27. septembrī apliecības par kursu programmas apguvi saņēma 24 pedagogi no 13 izglītības iestādēm.

Paldies skolotājiem - V. Bladiko, I. Pekšai, V. Kalniņam, I.Kalniņai, V. Zēbergai, A. Līdumai un 3.,4., 2.a.,6.a. 8.a skolēniem par redzētajām mācību stundām, lektoriem M.Dūkai, R.Vīgantei, R.Zeidmanei, I.Jansonei, S.Zeidakai, G.Maslovskai, I.Pelnei-Bērziņai, J.Āboltiņai par saistošajām lekcijām.

A.Arbidāne

Publicēts : 28.09.2018.

TIKŠANĀS AR DZEJNIECI.


25.septembrī skolā notika tradicionālais Dzejas dienu pasākums. Pie mums ciemojās vairāku desmitu bērnu grāmatu autore no gleznainās Saldus pilsētas- Ieva Samauska. Skolēni klausījās viešņas stāstījumu, ar interesi iesaistījās dzejoļu nosaukumu minēšanā, uzdeva jautājumus dzejniecei, aplūkoja līdzatvestās fotogrāfijas.

Liels paldies visam skolas kolektīvam par sniegto palīdzību pasākuma organizēšanā. Īpaši paldies jāsaka skolotājai Veronikai Zēbergai , skolēniem Andrim un Ņikitam par skaisto priekšnesumu.

Uldis Veihmanis

Publicēts : 26.09.2018.

OLIMPISKĀ DIENA 2018


Starptautiskā Olimpiskā komiteja, atzīmējot savu dzimšanas dienu, aicināja visu valstu Olimpiskās komitejas organizēt "Olimpisko dienu", popularizējot Olimpiskās vērtības - draudzību, cieņu un izcilību.

21.septembrī 650 norises vietās Latvijā, arī Rīgas Valda Avotiņa pamatskolā - attīstības centrā, notika sporta sacensības.

Mūsu skolas 1. - 9.klašu audzēkņi savus spēkus un prasmi darboties komandā varēja pārbaudīt 13 dažāda veida stafetēs.

Paldies skolēniem un skolotājiem par atsaucību un aktīvu darbošanos Olimpiskās dienas aktivitātēs.

Anita Pormale, sporta organizatore.

Publicēts : 26.09.2018.

Tēvu diena.


Pirmo mācību gada nedēļu visi mūsu skolas audzēkņi ir strādājuši, lai savām rokām izveidotu apsveikumus mīļajiem, stiprajiem tētiem!

Tēva loma ģimenē un bērna dzīvē ir nenovērtējama, tāpēc bērnu veltījumi tētiem ir tik dažādi un koši.

Visus audzēkņu tētus sveic arī skolas pedagoģiskais kolektīvs!

Direktores vietniece Dace Eisaka

Publicēts : 10.09.2018.

"LATVIJAS SKOLAS SOMA"


"Latvijas skolas soma" ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērnu un jauniešu. Skolēniem tiks nodrošināta iespēja iepazīt Latvijas kultūras un dabas vērtības. Iniciatīvas "latvijas skolas soma" vērienīgais atklāšanas pasākums ar 6000 skolēnu no visas Latvijas piedalīšanos notika 6.septembrī arēnā Rīga.

Publicēts : 07.09.2018.

Zinību diena


2018./2019. mācību gadu Rīgas Valda Avotiņa pamatskolā - attīstības centrā 45 pedagogu vadībā uzsāka 220 izglītojamie.

Publicēts : 05.09.2018.

2017./2018. mācību gada noslēgums un izlaidums


Publicēts : 21.08.2018.

"Izglītība izaugsmei 2018"


"Maini un mainies pats uz augšu" - šie dzejnieka Raiņa vārdi bija izraudzīti forumam "Izglītība izaugsmei 2018", kas šogad notika jau ceturto reizi.

Skolotāju radošās meistarības konkursā "Radi. Rādi.Redzi." ar stundu veltītu Latvijas simtgadei piedalījās arī mūsu skolas skolotājas Jolanta Dzintara un Inga Pekša, foruma laikā prezentējot savu paveikto.

Projektā "Atbalsts skolu stratēģisko mērķu sasniegšanai" gūtā atziņas tika prezentētas (A.Arbidāne) gan vizuāli uzskatāmā veidā, gan skolu darbnīcās.

Foruma aktivitātes palīdzēja rast skaidrāku un pozutīvāku redzējumu uz nākotnrs izmaiņām izglītībā.

A.Arbidāne

Publicēts : 18.06.2018.

Sporta diena.


"Move week" ietvaros mēs organizējām un piedalījāmies šajā pasākumā, kur jautru garu mums palīdzējā uzturēt deju grupa "O'Key". Paši no 1.-4. klasēm piedalījāmies jautrās stafetēs, bet no 5.-8. klasēm devāmies fotoorientēšanās distancē

Aigars Bicāns

Publicēts : 06.06.2018.

Reģistrācija A programmas kursiem!

Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides 36 h kursi (A)

"Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide darbā ar izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem. Iekļaujošās izglītības veicināšana valstī.

Rīgas Valda Avotiņa pamatskolā - attīstības centrā no 2018. gada 4. - 8. jūnijam

Elektroniski pieteikties līdz 2018. gada 18. maijam.

 • Sīkāka informācija par kursos iekļautajām tēmām.
 • Grupa nokomplektēta, reģistrācija slēgta
 • Starptautiskās sadarbības pasākums - kontaktseminārā "Starpskolu partnerība"


  No 9.-13.maijam piedalījos Erasmus+ programmas izglītības ietvaros organizētajā starptautiskās sadarbības pasākumā-kontaktseminārā "Starpskolu partnerība".

  Pasākumā piedalījās 27 speciālo skolu skolotāji no Eiropas Savienības valstīm, kā, piemēram, Slovākijas, Igaunijas, Apvienotās Karalistes, Zviedrijas, Spānijas, Lietuvas, Itālijas, Maltas ,Norvēģijas u.c.

  Darbs bija ļoti intensīvs, jo mūsu mērķis bija atrast labus partnerus sadarbībai un iemācīties, kā uzrakstīt teicamu projektu, lai šo mērķi varētu realizēt dzīvē.

  Interesantā un aizraujošā, un arī grūtā procesā apguvām galvenos kritērijus, kā šādu projektu uzrakstīt teicami un tas būtu interesants, un vienojošs visām skolām,kas iesaistītas konkrētā projektā.

  Pasākums notika Polijas galvaspilsētā Varšavā. Organizatori bija pacentušies,lai projekta dalībnieki iepazītos ar šo skaisto pilsētu, noorganizējot brīnišķīgu ekskursiju pa Varšavas vecpilsētu.

  Esmu atgriezusies mājās ar jaunām zināšanām un lielu vēlmi likt tās lietā.

  Angļu valodas skolotāja Iveta Miļevska

  Publicēts : 19.05.2018.


  ThingsGuideIndian Education BlogThingsGuide